جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
تعداد 8 ملك مسكوني در پايگاه مي باشد.
<<   صفحه 1 از كل 1  صفحه >>
موقعيت مكاني
شهر: شيراز
مشخصات ملك 101
مشخصات مالي
نام صاحب ملك : حميد رضا رفعت بخش

كد ملك : 101
اطلاعات تكميلي

موقعيت مكاني
شهر: شيراز
مشخصات ملك
مشخصات مالي
نام صاحب ملك :

كد ملك :
اطلاعات تكميلي

موقعيت مكاني
شهر: شيراز, صدرا
مشخصات ملك
مشخصات مالي
نام صاحب ملك : امین نظارت

كد ملك :
اطلاعات تكميلي

موقعيت مكاني
شهر: شيراز
مشخصات ملك
مشخصات مالي
نام صاحب ملك : قنبری

كد ملك :
اطلاعات تكميلي

موقعيت مكاني
شهر: شيراز, صدرا
مشخصات ملك
مشخصات مالي
نام صاحب ملك : نادر رضا پایه ور

كد ملك :
اطلاعات تكميلي

موقعيت مكاني
شهر: شيراز
مشخصات ملك
مشخصات مالي
نام صاحب ملك :

كد ملك :
اطلاعات تكميلي

موقعيت مكاني
شهر: شيراز
مشخصات ملك
مشخصات مالي
نام صاحب ملك :

كد ملك :
اطلاعات تكميلي

موقعيت مكاني
شهر:
مشخصات ملك
مشخصات مالي
نام صاحب ملك : غلامرضا فولادي

كد ملك :
اطلاعات تكميلي

<<   صفحه 1 از كل 1  صفحه >>