جستجو با كد
 فهرست املاك مورد نياز  درخواست يافتن  ثبت ملك  جستجوي زمين  جستجوي تجاري  جستجوي مسكوني  جستجوي ...
 قوانين حقوقي مسكن و اجاره  پرسش و پاسخ  نقشه ايران نقشه صدرا نقشه شيراز
صفحه اصلي مديريت املاك تماس با ما
  قوانين و مقررات  
نقدي بر سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

قوانين مربوط به تنظيم روابط موجر و مستأجر به علت شيوع اجاره، از مهمترين قوانين هر كشور محسوب مي‌شوند. همچنين، بحث سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از بحثهاي مهم اجارة محلهاي تجاري هستند. قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 با تصويب جديدترين قانون روابط موجر و مستأجر، تغييرات عميقي در اين زمينه به وجود آورد، كه شايستة كنكاش و بررسي است. مقالة حاضر به اختصار، ضمن بررسي مفهوم اين دو واژه و ضرورت يا ضرورت نداشتن چنين تقسيم‌بندي، به بررسي مباني اين دو نهاد حقوقي مي‌پردازد، سپس پيشينة آنها را به اشاره از نظر مي‌گذراند. بخش ديگر اين مقاله ضمن اشاره به تفاوتهاي اين قانون با وضعيتهاي پيش‌بيني شده در قوانين سابق، به داوري در زمينة كم و كيف مفهوم سرقفلي، با معناي مورد نظر اين قانون مي‌پردازد.

لايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكونيآيين‌نامه نحوه تعديل و تثبيت اجاره‌بهاي‌ واحدهاي مسكوني‌انواع اموالعقود معينه مختلفه‌اختيارات قانوني مدير ساختمانلايحه قانوني‌، واگذاري و تخليه اماكن و محلها در فرودگاههاي كشورلايحه قانوني تقليل اجاره‌بهاي واحدهاي مسكوني‌قانون تملك آپارتمان هانظرية فقهاي شوراي نگهبان در مورد حق‌ كسب و پيشه و تجارت شمارهقانون محل مطب پزشكان‌مصوبه مجمع مصلحت نظام در خصوص حق كسب‌ يا پيشه يا تجارت‌آيين‌نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانهاقانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر ۶۲قانون روابط موجر و مستاجر - 76آيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -76دستورالعمل اجرايي تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون‌ روابط موجر و مستأجرلايحه قانوني‌نحوه تخليه‌ساختمانهاي استيجاري‌ بوسيله وزارتخانه‌ها و شركتها و سازمانهاي دولتي‌جرائم مربوط به معاملات املاکنحوه صدور چک در معاملات مسکنتعهدات و مسئوليت قراردادي در معاملات املاکآيين نامه اجرايي ماده 29 قانون روابط موجر و مستاجر -56قانون روابط موجر و مستاجر 1356قانون روابط موجر و مستأجر ـ ۶۲ مصوب ۱۳ ارديبهشت ۱۳۶۲ با اصلاحيه‌هاي بعدي‌